ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดปทุมธานี

ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดปทุมธานี

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-206.00
ที่ตั้ง : ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-72.24
ที่ตั้ง : คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-193.00
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-81.50
ที่ตั้ง : บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-1,172.60
ที่ตั้ง : บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-0.00
ที่ตั้ง : ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-0-33.00
ที่ตั้ง : คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-50.00
ที่ตั้ง : บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานีอำเภอในจังหวัดปทุมธานี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดปทุมธานี เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดปทุมธานี ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดปทุมธานี ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี